De oppervlakte is een afmeting, het stelt de grootte van dit scheidingsvlak of een deel ervan, voor.

             De Si-eenheid van oppervlakte is de vierkantemeter, m┬▓. Deze is afgeleid van de SI-eenheid meter.

                                                                                                                             bron: Wikipedia

Vereniging De Vierkante Meter wil autoriteit zijn op het gebied van oppervlakte bepalingen volgens de NEN 2580 in Nederland. De op 1 december 2011 geïntroduceerde NTA 2581 is een initiatief van de vereniging.

Met deze technische afspraak onderschrijft de vereniging haar streven naar kwaliteit van vloeroppervlaktemetingen conform de NEN 2580. In 2003 hebben de belangrijkste aanbieders van NEN 2580 meetrapporten zich verenigd in De Vierkante Meter.

 

  Vereniging de Vierkante Meter Postbus 1132 | 3800 BC Amersfoort | T 088 348 20 00 | F 088 348 28 01 | Wouter ter Hart